top of page

Domoznanska zbirka Zvoneta A. Čebula

V Vili Mayer od leta 2010 dalje razstavljamo majhen del izjemno obsežne Čebulove zasebne domoznanske zbirke.

Domoznanska zbirka v Vili Mayer se predstavlja v treh sklopih:

  • umetnostnozgodovinska zbirka,

  • arheološka zbirka,

  • zbirka tiskov, grafik, plakatov in drugih artefaktov.

 

V okviru umetnostnozgodovinske zbirke razstavljamo stare knjige, lesene kipe in razpela (od sredine 18. do prve četrtine 20. stoletja). Posebno mesto v zbirki ima majhen, lesen kip Marije z otrokom iz 13. stoletja, ki je najstarejša in najdragocenejša podoba v Čebulovi zbirki v Vili Mayer.

Zbirka arheoloških artefaktov iz zasebne Čebulove zbirke predstavlja tipičen primerek zbirke ljubiteljskega zbiralca. Razstavljamo najdbe iz skoraj vseh arheoloških obdobij. Izpostavljamo grobno opremo iz keltskega časa (predvidoma z območja severno od Celja) in bogato numizmatično zbirko. Številne so drobne najdbe iz prazgodovinskih obdobij ter srednje in novoveška lončenina in pečnice.

 

V zbirki tiskov, grafik, plakatov in drugih artefaktov izstopa starih voščilnic, razglednic, nabožnih podobic in fotografskega gradiva. Bogata je tudi zbirka starejših bakrorezov, ki časovno zajemajo obdobje od 17. do 19. stoletja. Edinstvena je zbirka lent enega najuglednejših slovenskih opernih pevcev starejše generacije, Leopolda Kovača (1887–1954).

Zvone A. Čebul je domoljub in šoštanjski zbiratelj starin. Rojen je bil leta 1933 v Šoštanju, kjer vseskozi živi. Njegova obsežna in raznovrstna zbirka nastaja že več kot sedemdeset let. Najprej so bili v njej pretežno stari kovanci in znamke, nato pa so zbirko začeli dopolnjevati še drugi predmeti: npr. ostanki ameriškega bombnika, ki je leta 1944 strmoglavil v Šoštanju, stare knjige, razglednice, podobice, kipi, orodje, posodje, listine, fotografije, dokumenti … skratka vse, kar ima pridih preteklosti in patino.

bottom of page