top of page
Vila Mayer

Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, je značilen primer meščanske arhitekture poznega historicizma. Zgrajena je bila na prehodu 19. v 20. stoletje. Postaviti jo je dal odvetnik dr. Fran Mayer, med svetovnima vojnama dolgoletni šoštanjski župan. Od leta 2002 je lastnica vile Občina Šoštanj, ki je leta 2010 vilo prenovila in v njej vzpostavila stalne zbirke kulturne dediščine, ki so na ogled javnosti:

  • kiparska zbirka akademskega kiparja Ivana Napotnika,
  • hortikulturna zbirka vrtnarskega mojstra Alojza Kojca,
  • del zasebne domoznanske zbirke šoštanjskega zbiratelja Zvoneta A. Čebula,
  • izbor likovnih del Napotnikove galerije ter
  • spominska soba družine Mayer.

Vila je tudi protokolarni objekt Občine Šoštanj.

Od 1. 7. 2015 do 1. 4. 2019 je bil poročni salon Vile Mayer uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez. S 1. 9. 2023 je Vila Mayer ponovno pridobila status uradnega prostora za sklepanje zakonskih zvez.

Vila je od leta 2006 skupaj z vrtom razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 16635). Temeljita prenova Vile Mayer in vrta je potekala v letu 2009 na podlagi uspešne kandidature Občine Šoštanj na javni razpis Ministrstva za kulturo RS. Občina Šoštanj je tako pridobila 95 % sredstev za prenovo, od tega 85 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 10 % s strani Ministrstva za kulturo RS. Prenova vile in vrta je potekala po nadzorom ZVKDS OE Celje.

V pritličju Vile Mayer je urejena informacijska točka.

naložba_v_prihodnost.jpg
obcina sostanj grb + napis.jpg
bottom of page