top of page
Hortikulturna zbirka vrtnarskega mojstra Alojza Kojca (1898–1945)

V okviru stalne postavitve od leta 2010 dalje razstavljamo bogato Kojčevo vrtnarsko zapuščino: več kot sto strokovnih knjig in katalogov, zbirko njegovega osebnega velikega in malega vrtnega orodja, merilno orodje in druge pripomočke za raziskovanje – vse, kar je Kojc kot vrtnar uporabljal pri svojem delu.

Aktualnost razstavljenih eksponatov, od katerih nekateri štejejo preko 100 let, se kaže v razsežnosti hortikulturne stroke, ki po toliko desetletjih še vedno uporablja enako ali podobno orodje in pripomočke, ter v znanju, ki ga je vrtnarska stroka preko literature takrat izkazovala.

 

Alojz Kojc je bil v koraku s takrat sodobnimi evropskimi vrtnarskimi trendi, ti pa so se v slabem stoletju le malo spremenili.

Zaradi izjemne ohranjenosti predmetov in celovitosti zapuščine, ki je pripadala enemu samemu vrtnarju, je zbirka edinstvena v slovenskem in evropskem prostoru, ne le za posameznika, temveč tudi za celotno vrtnarsko stroko.  Celona zbirka je digitalizirana in dostopna na regijskem spletnem portalu Kamra in preko evropske digitalne knjižnice Europeana.

Alojz Kojc

Vrtnar, fotograf. Od leta 1928 je v Šoštanju delal kot samostojni vrtnar. Ukvarjal se je z gojenjem trajnih cvetlic, z izdelavo nagrobnih vencev in vsakovrstnih šopkov. Imel je večletne pogodbe za urejanje grobov.

 

V delovni knjižici Alojza Kojca so nanizane naslednje zaposlitve:

·    Kot vrtnarski pomočnik je leta 1919 našel prvo zaposlitev na gradu Žovnek pri Braslovčah pri baronici Ilsi Cnoblöh.
·    Naslednja zaposlitev je bila na gradu Šenek (Schloss Sannegg) na Polzeli. Park ob graščini se je ohranil do današnjih dni in je od leta 1991 razglašen za kulturni spomenik.

 

·    Vrtnarija Gaberje pri Celju pri Mihaelu Kokošinku.

·    Paromlin v Celju, pri Petru Majdiču.

·    Franc Roblek, Žalec.

·    Posestvo Gaberje pri Celju, pri veleposestnici Anemarie Westen.

·    Fanika Dickin, graščina Ainöd, Vojnik.

·    Tovarna usnja Šoštanj, pri družbi Franz Woschnagg & sinovi, kjer je urejal še danes parkovno zanimivi lokaciji ob Dvorcu Gutenbüchel v Ravnah pri Šoštanju in okolico Vile Široko v Šoštanju.

·    Državna kobilarna Sarajevo.

·    Rudnik Trbovlje in elektrarna.

bottom of page