top of page

Zgodovina

Vila Mayer je bila zgrajena na prelomu 19. in 20. stoletja v stilu poznega historizma in predstavlja odličen primer meščanske vile. Postaviti jo je dal odvetnik dr. Fran Mayer (1866–1940), med svetovnima vojnama dolgoletni šoštanjski župan. Zadnja pripadnica družine Majka Mayer je v vili živela do leta 1983. Nato je stavba prešla v last Premogovnika Velenje, ki jo je leta 2002 izročil Občini Šoštanj. Vila je bila leta 2009 pod strokovnim vodstvom prenovljena, v njej pa postavljene stalne zbirke kulturne dediščine: kiparska zbirka akademskega kiparja Ivana Napotnika in izbor likovnih del Napotnikove galerije, hortikulturna zbirka vrtnarja Alojza Kojca, del zasebne domoznanske zbirke Zvoneta A. Čebula ter spominska soba družine Mayer.

 

Vila z vrtom, od leta 2006 razglašena za kulturni spomenik, je bila zgrajena kot stanovanjski objekt z odvetniško pisarno s samostojnim vhodom. S svojo slikovito zunanjo podobo, obogateno z arhitekturnimi simboli kot so: vogalni stolpič, leseni rezljani altan, kakovostna izvedba fasadnih elementov ter bogato krašena notranjščina z dekorativno poslikavo prostorov in kovano stopniščno ograjo, ponazarja družbeni status in okus lastnika. Vilo je obdajal obsežen, sočasno oblikovan vrt, ki pa je zaradi povojnih posegov in gradnje telovadnice viden le še v meji parcelacije in ohranjenih skromnih krajinskih in grajenih elementih, ki so bili z obnovo deloma poustvarjeni.

bottom of page