top of page

V Vili Mayer smo pod okriljem Občine Šoštanj pripravili razstavo pletarskih mojstrovin Ivana Verdnika, vrbopletarja iz Šoštanja. Predstavili smo več kot sto osemdeset najraznovrstnejših in unikatnih  Verdnikovih izdelkov, ki še vedno krasijo domove njegovih sorodnikov in prijateljev. V treh letih smo izvedli enajst postavitev razstave izdelkov v različnih krajih Slovenije, ki si jih jo ogledalo skupno več kot x obiskovalcev.

Pletarske izdelke smo predstavili še v dveh tiskanih in elektronski izdaji kataloga. V okviru projekta je bil posnet kratek dokumentarni film Ivan, režiserja Jake Šuligoja.

Prva postavitev v Vili Mayer, objektu Občine Šoštanj (19. januar 2016 – 1. junij 2016).

Gostovanja pletarske razstave

1. gostovanje: Domžale, Menačenkova domačija, v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale (8. november 2016 – 29. november 2016).

2. gostovanje: Rogatec, Dvorec Strmol, v sodelovanju z Zavodom za kulturo in turizem in razvoj Rogatec (17. december 2016 – 18. marec 2017).

3. gostovanje: Škofja Loka, Rokodelski center DUO, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, d. o. o. (21. marec 2017 – 24. april 2017).

4. gostovanje: Ljubno ob Savinji, Fašunova hiša, v sodelovanju z Zavodom Savinja.

5. gostovanje: Nazarje, Grad Vrbovec, v sodelovanju z Muzejem Vrbovec.

6. gostovanje: Topolšica, DEOS Center starejših Zimzelen Topolšica.

7. gostovanje: Velenje, Muzej premogovništva Slovenije (6. maj 2018 – 18. oktober 2018).

8. gostovanje: Ribnica, v sodelovanju z Rokodelskim centrom Ribnica (18. oktober 2018 – 5. februar 2019).

9. gostovanje: Veržej, Center DUO, v sodelovanju z Zavodom Marianum Veržej (5. februar 2019 – 5. april 2019).

10. gostovanje: Šoštanj, Dvorec Gutenbüchel, v sodelovanju z Matejo Kumer in PUP Velenje. (10. april 2019 – 22. april 2019).

bottom of page