top of page

Uredil: Miha Preinfalk

Izdajatelj: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Število strani: 546
Vezava: šivano, mehke platnice
Leto izdaje: 2021
ISBN: 978-961-6777-28-5

Vsebina

 

Razprave

Miha Preinfalk: Šoštanj – na poti iskanja nekdanje veljave

Tone Ravnikar: Trg Šoštanj v srednjem veku

Boris Golec: Šoštanj v stoletjih trške avtonomije

Boris Golec: Trg Šoštanj po prvem ljudskem štetju leta 1754

Igor Sapač: Gradova Žamberk in Forhtenek. Arhitekturnozgodovinski oris

Miha Preinfalk: Rodbina Del-Negro. Genealoška skica šoštanjskih graščakov

Rok Poles: S praporom in partizano skozi luknjo pri vretenu. Prostorske in obredne značilnosti obhoda pomirja Šoštanj

Lilijana Urlep: Kako je trg Šoštanj v obdobju jožefinskih cerkvenih reform skoraj dobil samostojno župnijo. Izsek iz cerkvenoupravne zgodovine trga Šoštanj

Aleksander Žižek: Med hudodelci Deželskega sodišča Šoštanj

Aleksandra Gačić: Odšli so iz Šoštanja, a nikoli pozabili nanj – Josip, Mihael in Bogumil Vošnjak

Franc Rozman, Miha Šimac: Vse doseže, kar mu drago: Johann baron Samonigg (1839–1915)

David Vidmar Čeru: »Živelo najmlajše mesto štajerskega zaledja!« Administrativni povzdig Šoštanja iz trga v mesto maja 1911

Miran Aplinc: Šoštanj in Šaleška dolina v popisih prebivalstva od druge polovice 19. stoletja

do druge svetovne vojne

Miha Šimac: Pozdravi iz Šoštanja: od časopisnih notic do zaporniških aktov (1890–1918)

Špela Poles: Poldrugi vagon kanditov in slaščic na mesec. O Rajšterjevi tovarni čokolade, bonbonov in slaščic v Šoštanju

Bogdana Marinac: Dušan Mayer, kapitan dolge plovbe iz Šoštanja, in življenje pomorščakov

v njegovem času

Klemen Kocjančič: »Hitlerjansko gnezdo«: iz zgodovine Šoštanja med drugo svetovno vojno

Danilo Čebul: Živeti v Šoštanju – mestu luči in visokih dimnikov

Bogdan Kolar: Lokovičan Ivan Kešpret – fotograf in učitelj v Indiji

Milana Klemen, Urška Todosovska-Šmajdek: Vila Mayer, vila Široko in dvorec Gutenbüchel

s parkom – konservatorski oris stavbne in vrtnoarhitekturne dediščine

Luka Bogovčič: Ponovno odkrite lepote in skrivnosti Vile Mayer. Konservatorsko-restavratorski posegi v Vili Mayer

Matija Zorn, Materja Breg Valjavec, Daniela Ribeiro: Preoblikovanje pokrajine zaradi pridobivanja lignita – na primeru Šoštanja in okolice

 

Gradivo

Domoznanska dejavnost Knjižnice Velenje (Andreja Ažber)

 

Po razstavah

Muzej usnjarstva na Slovenskem (Miran Aplinc)

Vila Mayer (Špela Poles)

cover_issue_343_en_US.jpg
bottom of page