top of page

Obeležitev 150-letnice dr. Frana Mayerja

Dr. Fran Mayer (1866–1940) je bil šoštanjski veljak; intelektualec, odvetnik, narodnjak in v 30. letih preteklega stoletja župan občine Šoštanj mesto. Družbeno in politično aktiven je bil ves čas v ospredju takratnega javnega življenja Šaleške doline.
Dr. Mayer je z družino živel v Šoštanju – v Vili Mayer, ki je bila zgrajena kot enodružinska hiša z odvetniško pisarno, v neposredni bližini stavbe nekdanjega sodišča in ljudske šole. Danes prenovljena vila v lasti Občine Šoštanj je ravno pravšnje mesto za obeležitev Mayerjeve 150–letnice rojstva.
Obletnico obeležujemo s predavanjem o vlogi in pomenu dr. Mayerja v Šoštanju. Predavanje je pripravil Miran Aplinc, kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki je enota Muzeja Velenje. Dr. Aleksandra Gačić je v drugem delu predstavila zanimivosti iz korespondence med polbratoma dr. Franom Mayerjem in dr. Bogumilom Vošnjakom.
Obiskovalce predavanja je uvodoma pozdravil aktualni župan Občine Šoštanj, Darko Menih.

V Mayerjevi spominski sobi, kjer so na ogled stare družinske fotografije Mayerjev in nekaj kosov pohištva, smo na novo razstavili reprodukcijo Mayerjeve diplome z žigom, s katero je Fran Mayer leta 1893 na Univerzi Karla in Franca pridobil naziv doktor prava. Izvirnik listine je v lasti družine De Costa.

Letos Šoštanj praznuje 105 let, odkar je pridobil mestne pravice, in 85 let, odkar je dobil svoj vodovod, za katerega je bil v veliki meri zaslužen ravno dr. Mayer, ki je bil takrat župan občine Šoštanj mesto. Hvaležne Šoštanjčanjke so mu ob tej priložnosti podarile kip Nimfa, delo akademskega kiparja Ivana Napotnika. Dr. Mayer je bil še častni meščan mesta Šoštanj, pobudnik ustanovitve meščanske šole v Šoštanju, ravnatelj hranilnice in posojilnice v Šoštanju, imel pa je še druge vidnejše funkcije. Kot športnik je bil eden izmed ustanoviteljev šaleške podružnice slovenskega planinskega društva.

bottom of page