top of page
SITO-tiskaj! 
Spoznavanje in izvajanje grafične tehnike SITOTISK
Razstava: Izbor likovnih del Napotnikove galerije

Pedagoški program za 3. triado OŠ (izbirni predmet likovno snovanje)

Razred se razdeli v dve skupini zaradi omejenega števila pri ustvarjalnem delu (do 10 učencev v skupini)

Trajanje: 90 min na skupino / celostni dan v trajanju 5 šolskih ur 

Cena: 5 EUR za učenca

1. SPLOŠNI DEL: spoznali bomo vilo in njene nekdanje prebivalce, meščansko družino Mayer, ki je živela v prvi polovici 20. stoletja. Ogledali si bomo kiparsko zbirko akademskega kiparja Ivana Napotnika. Poskušali bomo ugotoviti, kakšne zgodbe nam pripovedujejo kipi. Prisluhnili bomo zgodbam ljudskega izročila (nematerialna kulturna dediščina), ki bo podlaga za ustvarjanje s sitotiskom v nadaljevanju.

2. USTVARJALNI DEL: sprehodili se bomo po razstavi Izbor likovnih del Napotnikove galerije v vili (zbirka kulturne dediščine). Pogovorili se bomo o razliki med industrijsko in umetniško grafiko. Podrobneje se bomo seznanili s tehniko sitotiska. Motiv bodo učenci pripravili v papirnati šabloni ter jo namestili na sito. Učenci bodo ustvarili svojo lastno umetnino, ki jo bodo podpisali in odnesli s seboj.

bottom of page